GELECEĞİ ÜRET

Geleceğin Mühendisleri Yaz Kampı

Günümüzde yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik tasarımlar toplumsal sorunlara çözümler geliştirilmesi konusunda yol gösterici olmuştur. Özellikle gençlerin karşılaştığı, işsizlik, sosyal yalnızlaşma, milli değerlerin yitirilmesi, ekonomik problemler gibi sorunlar, ancak yenilikçi tasarımların geliştirilmesiyle çözüme ulaştırılabilir. Bu noktada geleceğin liderleri olan gençlerimizin donanımlarının artırılması ülkemizin gelişimi için elzemdir.
Bu ihtiyaca istinaden projemiz, lise ve dengi okullarda öğrenim gören gençlerimizi yenilikçi uygulamaların tasarlanmasına yönelik araçların kullanımı konusunda teşvik etmek, onlara gerekli bilgileri aktarmak ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Yenilikçilik, Robotik Kodlama, 3B Modelleme, Endüstriyel Tasarım ve Tasarım Maratonu şeklinde 5 adımda uygulanacak olan projemiz, gençlerimizin yenilikçi düşünce ve tasarım odaklı düşünce konusundaki yetkinliklerini artırarak, fikri projeye dönüştürmenin inceliklerini anlatacak; robotik – kodlama, 3 boyutlu modelleme, endüstriyel tasarım alanlarında farklı etkinliklerle kendilerini yenilikçi araçların kullanımı konusunda geliştirmelerini destekleyecek; tasarım maratonuyla projelerini mentorlerinin de desteğiyle uygulamaya dökmelerini sağlayacaktır.
Proje faaliyetlerimiz, öğrencilerin ilgisini çekecek görsel, işitsel, dokunsal öğrenme stillerinin tamamını kapsayan, öğrenci odaklı, interaktif faaliyetlerden oluşmaktadır. Alanında uzman eğitmenler aracılığıyla verilecek görsel ağırlıklı ve uygulamaya dönük eğitimlerle öğrencilerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilgilerinin artması, ayrıca uzmanların başarılarını örnek almaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik etkinliklerle yenilikçi fikirler geliştirmelerini ve ürünler tasarlamalarını destekleyen faaliyetlerimiz, gençlerimizin hem toplumsal konulara ve milli değerlerine duyarlılık geliştirmeleri hem de teknoloji ve mühendislik konularında yetkinliklerini geliştirmelerini teşvik edecektir. Yapılacak saha ziyaretleri öğrencilerin öğrendiklerini uygulamalarını ve günlük hayatla bağdaştırmalarını sağlayacak, bu kazanımlarını ileride nasıl kullanabilecekleri konusunda iyi örnek teşkil edecektir.
Projemiz kapsamında etkin bir kamu – özel sektör – sivil toplum ortaklığı geliştirilecek, bu ortaklıkla projemizin etkisinin yaygınlaştırılması; tasarlanan ürünlerin ve geliştirilen yöntemlerin yaygınlaştırılmasıyla ise sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Projemizin yaygınlaştırma faaliyetleriyle lise ve dengi okullarda öğrenim gören yüzlerce genç projemizin çıktılarından faydalanacak, kişisel ve mesleki gelişimleri desteklenerek, üreten bir neslin yetiştirilmesine katkı sağlanmış olacaktır.

“GELECEĞİ ÜRET” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir